Wyposażenie gabinetu

Gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do badań zaburzeń widzenia obuocznego, leczenia zeza i niedowidzenia.

Tablica podświetlana OKO - badanie ostrości wzroku do dali.

Tablice do badania ostrości wzroku do bliży - (tablice z symbolami Lea, tablice Snellena).

Synoptofor - badanie kąta zeza, obuocznego widzenia, ćwiczeń prawidłowej korespondencji siatkówkowej i fuzji.

Stymulator widzenia Campbella - pobudzanie widzenia plamkowego, stymulacja siatkówki pod względem przestrzennym i lokalizacyjnym.

Skrzydło Maddoxa - badanie zeza ukrytego.

Lokalizator akustyczny - ćwiczenia lokalizacji wzrokowej „oko-ręka”.

Koordynator narządu wzroku - badanie i ćwiczenia widzenia plamkowego za pomocą zjawiska Haidingera.

Stereogramy.

Wizuskop - badanie fiksacji siatkówkowej.
Aparat do ćwiczeń ruchomości mięśni gałek ocznych.

Aparat do ćwiczeń Konwergencji (zbieżności oczu).

Testy widzenia barw - Tablice Ishihary dla dorosłych oraz test z obrazkami dla dzieci.

Testy do badania widzenia stereoskopowego - (TNO, Mucha, Randot)

Cheiroskop - Pobudzanie obuocznego widzenia, uzyskanie lepszego zakresu widzenia głębi.

Listwy pryzmatyczne - badanie kątów odchyleń, ćwiczenia zakresu fuzji.