Wyposażenie gabinetu

Gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do badań zaburzeń widzenia obuocznego, leczenia zeza i niedowidzenia:
1. Synopofor
2. Ekran Hessa
3. Koordynator
4. Symulator widzenia Cambella
5. Cheiroskop
6. Stereoskop
7. Linijka aperturowa
...... i wiele innych