Co pacjent powinien zabrać na wizytę?

Na wizytę pacjent powinien zabrać:

-dokumentację medyczną (jeśli posiada),

-okulary do bliży i dali ( nawet jeżeli są już za słabe)

-dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL