Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne

Celem ćwiczeń jest pobudzenie tej części mózgu, która odpowiada za odbiór bodźców wzrokowych i koordynację mięśni gałkoruchowych oraz uzyskanie równoległego ustawienia oczu i pełnego widzenia obuocznego niezbędnego w prawidłowym odbiorze wrażeń wzrokowych.

Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne zakresem obejmują:

- leczenie niedowidzenia

- przywrócenie fiksacji centralnej i prawidłowej korespondencji siatkówkowej

- naukę kontrolowania ustawienia oczu

- poprawę zakresu konwergencji

- zwiększenie zakresu obuocznego widzenia

- ćwiczenia widzenia stereoskopowego

- usprawnianie koordynacji oko-ręka.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku są jedną z najczęściej występujących przyczyn problemów w nauce czytania i pisania u dzieci młodszych i powodują brak płynności czytania u dzieci starszych. Widzenie obuoczne jest istotnym parametrem warunkującym przyjęcie do wielu szkół i określającym przydatność zawodową do wielu stanowisk pracy. Istnienie pełnego obuocznego widzenia świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku i przydatności do wykonywania wszystkich zawodów. Odpowiednio wcześnie przeprowadzona właściwa rehabilitacja, pozwala na wyrównanie startu szkolnego dla dzieci, lepszy rozwój intelektualny i lepszą pozycję społeczną.