Gabinet ortoptyczny

-badanie ortoptyczne
- badanie na ekranie Hessa

Gabinet optometryczny

-badanie optometryczne
- ćwiczenia VT - terapia widzenia