Leczenie 
Wykonujemy

1. Badanie okulistyczne odcinka przedniego i tylnego
 - odcinek przedni oka - badanie lampą szczelinową
-  badanie ostrości wzroku i dobór szkieł okularowych przy pomocy cyfrowego panelu LCD z testami dla dzieci i dorosłych
-  foropter elektroniczny - "kombajn" z testami do precyzyjnego doboru szkieł okularowych
- pomiar wady wzroku autokeratorefraktometrem
- badanie dna oka oftalmoskopem - wziernikiem okulistycznym
- soczewka Volka - trójwymiarowa ocena struktur dna oka
 
 
 2.Pomiar ciśnienia ocznego: 
- metodą bezdotykową - tonometr typu Puff
- minimalnie dotykowy - tonometr I-care ( delikatny i dokładny)
- klasyczny - tonometr Goldmana
- metodą dotykową - po znieczuleniu oka ( u niektórych pacjentów jedyna możliwa do wykonania)

3. Diagnostyka pogłębiona - SOCT 
Spektralna Optyczna Tomografia
a/  w jaskrze:
-  ocena dokładna stanu nerwu wzrokowego
-  ocena kompleksów komórek ocznych
-  ocena budowy i pomiar kąta przesączania
-  pomiar grubości rogówki - pachymetria
b/ w AMD :
- diagnostyka zwyrodnienia plamki żółtej i monitorowanie leczenia
c/ w cukrzycy:
- diagnostyka i monitorowanie leczenia retinopatii cukrzycowej
d/ inne choroby siatkówki (ocena i kwalifikacja do leczenia):
- zwyrodnienia
- odwarstwienia siatkówki

4. Badanie Pola widzenia 
Komputerowa perymetria statyczna
- badanie konieczne przy leczeniu jaskry
- ocena zmian neurolgicznych np. po udarze mózgu
- ocena wzroku dla celów: orzeczniczych , medycyny pracy, prawa jazdy...

4. Zdięcie dna oka
Kolorowa fotografa dna oka:
-  dokument niezbędny do obserwacji zmian na dnie oka

5. Videokeratografia

- badanie niezbędne dla diagnostyki chorób rogówki ( stożek, zwyrodnienie rogówki)
-  pomocne w diagnostyce zespołu suchego oka
- badanie konieczne do doboru twardych soczewek kontaktowych, ortokeratologicznych

6. Badania diagnostyczne w zezie

- synoptofor - pomiar kąta zeza, parametrów widzenia obuocznego
- listwy pryzmatyczne - dobór soczewek pryzmatycznych
- Ekran Hessa - diagnostyka dwojenia i zeza
- testy barwne i polaryzacyjne - do diagnostyki zaburzeń widzenia obuocznego

7. Badanie widzenia barwnego

8. Badania przy zespole suchego oka

- próba Schimmera
- testy barwne odcinka przedniego

9. Medycyna Pracy - badania
- do pracy przy komputerze
- do pracy na wysokości
- do pracy przy maszynach w ruchu
- badania kierowców
- dla posługujących się bronią
- wrażliwości na kontrast
- widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

10. Drobne zabiegi:
- usuwanie ciał obcych z oka
- płukanie dróg łzowych u dorosłych
- usuwanie nieprawidłowo rosnących rzęs
- usuwanie drobnych kaszaków

10. Aplikacja soczewek kontaktowych
Wszystkie typy soczewek:
- miękkiee (sferyczne, toryczne, multifokalne)
- twarde w stożku rogówki
- twarde ortokeratologiczne
- miniskleralne i hybrydowe

11. Dobór pomocy dla słabowidzących
- lupy, monookulary, okulary: lornetkowe, lupowe, pryzmatyczne
- dobór filtrów leczniczych
Posiadamy umowę z NFZ - możliwość realizacji wniosków na refundację

12. Leczenie - hamowanie postępu krótkowzroczności u dzieci i młodzieży
Stosujemy wszystkie dostępne na świecie metody:
- krople lecznicze
- specjalistyczne szkła okularowe
- specjalistyczne miękkie soczewki kontaktowe
- twarde soczewki kontaktowe - ortokeratologiczne