Soczewki kontaktowe - Aplikacja soczewek kontaktowych
Wszystkie typy soczewek:
- miękkiee (sferyczne, toryczne, multifokalne)
- twarde w stożku rogówki
- twarde ortokeratologiczne
- miniskleralne i hybrydowe