Usługi

a) Pomiary ortooptyczne i optometryczne

b) Ćwiczenia ortooptyczne, pleoptyczne i terapia widzenia (przy zezie, niedowidzeniu, zaburzeniach konwergencji, akomodacji oraz zaburzenia widzenia obuocznego)

c) Badania:

- wykrywanie zeza i niedowidzenia

- badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopnia widzenia obuocznego)

- badanie widzenia stereoskopowego

- badanie ostrości wzroku do dali i bliży

- badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

d) terapia:

- leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne)

- leczenie zaburzeń obuocznego widzenia (ćwiczenia ortoptyczne)

- ćwiczenia jednoczesnej percepcji

- ćwiczenia fuzji – ćwiczenia zakresu fuzji

- ćwiczenia widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej

- ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych

- ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu)

- ćwiczenia rehabilitacyjne aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym w różnego rodzaju zezach

- nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu